Offshore Cyprus- to správne miesto

Daňové raje predstavujú územia, ktoré pre zahraničné firmy poskytujú mimoriadne daňové výhody. Zisky spoločností sú v daňových rajoch zdaňované iba minimálne a firmy, ktoré sú vedené mimo daného konkrétneho územia nie sú zdaňované vôbec. K takýmto krajinám sa zaradzuje Belizé, Seychelly, Bermudy, Panama, Kajmanské ostrovy či Lichtenštajnsko, Monako, alebo Bahamy. Ak sa momentálne rozhodujete, ktorá z krajín daňového raja by pre Vás mohla byť najvýhodnejšou, potom čítajte ďalej!

Osobitnú kapitolu v rámci daňových rajov, predstavujú krajiny, ktoré umožňovali zakladanie offshore spoločností a v súčasnosti ako členovia Európskej únie ponúkajú zaujímavé daňové výhody. K takýmto daňovým rajom patrí predovšetkým offshore Cyprus a Malta. Aj napriek tomu, že Cyprus spĺňal všetky charakteristiky daňového raja a bol zaradený na zoznamy FATF a OECD, označenie „daňový raj“ ešte nedávno odmietal. Dlhšie obdobie slúžil Cyprus ako odrazový mostík pre investície v strednej a východnej Európe. Zaujímavosťou je, že medzi krajinami daňových rajov patril tento malý štát medzi najväčších investorov v Rusku , Poľsku, Rumunsku a tiež Českej republike.

Na Cypre sú daňové úrady a tiež zákon skutočne benevolentné v posudzovaní daňových výdavkov firmy. Sadzbu dane je na Cypre možné legálne a bez výrazných problémov znížiť, dokonca až o polovicu na približne 5%.

Pre spoločnosť na Cypre platí benefit  10% dane z príjmu, čo je jedna z najnižších daní v rámci Európskej únie. Výhodou je aj 17% daň z pridanej hodnoty. V cyperskom daňovom raji si zabezpečíte vysokú mieru diskrétnosti a ochranu Vášho majetku, ktorá je podporovaná zákonom. Cyprus Vám ako daňový raj poskytuje platné zmluvy o ochrane vašich investícií, stabilný právny systém a širokú sieť zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia. Vďaka tomuto benefitu sa často zrážkové dane znižujú.

Cyprus alebo Cyperská republika sa stala jednou z najvyhľadávanejších destinácií spomedzi daňových rajov.  Okrem vymenovaných benefitov je to aj preto, že založenie spoločnosti na území Cypru je administratívne nenáročné a obsahuje registráciu spoločnosti, kompletné nominee služby a zriadenie bankového účtu.

Ak ste váhali, teraz už poznáte odpoveď. Ak daňový raj, tak Cyprus!Základom žitia je správna motivácia

V dnešnom uponáhľanom svete ľudia mnohokrát zabúdajú na podstatné veci. Zabúdame na to, čo je v živote naozaj dôležité. Z našich myšlienok a skutkov sa vytrácajú hlavné priority života a zabúdame na ne. Čo je pre nás naozaj dôležité? Každý jeden z nás by sa mal nad touto otázkou pozastaviť a poriadne zamyslieť. Sú veci ktoré robíme a na ktorých tak lipneme naozaj prioritou? Sú naozaj dôležité? Nejeden z nás potrebuje ukázať správnu cestu, otvoriť oči ale aj srdce. Potrebujeme ten správny náboj energie, ten poriadny kopanec aby sme sa prebrali a uvedomili si skutočné hodnoty. Motivovať človeka, dobrou motivačnou knihou, nie len raz za čas, ale každodenne. Veď len správna každodenná motivácia môže mať ten správny úspech. Vie nabudiť každého z nás natoľko, že sami seba prestaneme spoznávať.Máte dosť peňazí? Postavte si svoj dom snov

Ak ste sa rozhodli, že máte dostatok síl a financií potrebných pre stavbu domu, my Vás v tom veľmi radi podporíme a poskytneme Vám k tomu niekoľko rád.

Stavba domu sa nezaobíde bez pozemku. Ten by sme si mali vyberať tak, aby zodpovedal našim predstavám, ale aj potrebám. Popustiť uzdu fantázii by sme nemali ani v otázke rozlohy pozemku. Platí, že čím väčšia parcela, tým viac financií a údržby si vyžaduje.

Ak ste si už pozemok vybrali, jeho hranice Vám vytýči geodet, teda osoba, ktorá spĺňa spôsobilosť na vykonávanie geodetických a kartografických činností. Pozemok je dôležité oplotiť, aby stavebné práce v procese stavby domu neobmedzovali susedov a nespôsobili im možné škody. Pozemok si pred začiatkom stavby domu vyčistíme, zabezpečíme príjazdové komunikácie k hraniciam pozemku, tiež prívod vody a elektrickej energie na stavenisko.

Pre stavbu domu je dôležité stavebné rozhodnutie, na základe Vašej žiadosti, ktorá by mala obsahovať meno, priezvisko a adresu stavebníka. Ďalej termín výstavby, predpokladaný termín začatia a ukončenia stavby domu. Žiadosť by mala obsahovať tiež čísla parciel, druhy pozemkov, zoznam účastníkov stavebného konania a ich adresy. Všetky doklady o vlastníckych, ale aj o akýchkoľvek iných právach k danému stavebnému pozemku.

Pre vydanie staveného rozhodnutia je k žiadosti potrebné priložiť situačný výkres s umiestnením stavby a zakreslenými prípojkami inžinierskych sietí. Nemôžeme zabudnúť ani na projektovú dokumentáciu, vypracovanú odborníkom.

Po preskúmaní žiadosti a dodaných príloh, stavebný úrad vyhlási začiatok stavebného konania a vydá stavebné povolenie.

Po ukončení stavby domu  je možné budovu používať až po kolaudačnom rozhodnutí, ktoré vydáva stavebný úrad. Pri kolaudácii sa stavebný úrad zameriava predovšetkým na to, či bola stavba domu zrealizovaná podľa vopred vypracovanej projektovej dokumentácie schválenej v stavebnom povolení, a či prebehla v súlade s podmienkami územného rozhodnutia a stavebného povolenia.

V súvislosti so stavbou domu môžeme hovoriť o 4 spôsoboch realizácie výstavby. Stavba domu môže prebehnúť svojpomocne, môžete si dať postaviť dom na kľuč, ale môže prebehnúť aj ako hrubá stavba alebo stavba za milión.

A stavba domu bude odrazu maličkosťou!Omegamarine Forte je cesta

Na zdraví záleží ! Právě kvůli Vašemu zdraví Vám společnost NaturaMed Pharmaceuticals nabízí produkt OmegaMarine Forte+. Představuje vysoce kvalitní výrobek z nejlepších omega-3 mastných kyselin . OmegaMarine Forte+ je vyráběn z vysoce koncentrovaného rybího oleje na základě 150roční norské tradice a poznatků.

Na pokrytí Vaší denní potřeby stačí dvě tobolky OmegaMarine Forte+ denně.

Výrobek společnosti NaturaMed Pharmaceuticals si zachovává všechny pozitiva omega-3 mastných kyselin . Omega-3 představují pravděpodobně nejvíce zdokumentovanou látku na světě, která blahodárně působí na náš mozek , srdce a oči . I přes jejich důležité roli pro lidský organismus si jich tělo, bohužel, neumí vytvořit samo . Proto bychom se měli snažit přijímat dostatečné množství omega-3, abychom předešli případným zdravotním potížím .

Vhodným způsobem přijímání omega-3 mastných kyselin může být také pravidelná konzumace lososa , tuňáka , sardinky či makrely. OmegaMarine Forte+ obsahuje omega-3 z norských lososů, které dokáže lidské tělo využít téměř na 100 % .

Kromě omega-3 mastných kyselin je OmegaMarine Forte+ zdrojem stejně důležitého vitamínu D. Je prospěšný pro náš imunitní systém, posiluje strukturu kostí a svalů lidského těla .

OmegaMarine Forte+ vyzkoušelo už 700 000 zákazníků . Tento produkt společnosti NaturaMed Pharmaceuticals je přírodní , čistý , bezpečný a především velmi zdravý !

Neváhejte a vyzkoušejte jeden z nejlépe se prodávaných výrobků omega-3 v České republice a také na slovenském trhu ! Dopřejte si dokonalou péči o Vaše tělo a přidejte se k spokojeným zákazníkům. Určitě neolitujete !Nízkoenergetické domy

Nízkoenergetické domy sa v dnešnej dobe stávajú čoraz viac populárnejšími. Hlavným dôvodom prečo sa nízkoenergetické domy budujú vo zvýšenej miere sú neustále rastúce ceny všetkých druhov energií. Termín nízkoenergetické domy zahŕňa všetky budovy, ktoré sú vzhľadom na energetickú náročnosť úspornejšie v porovnaní s klasickou výstavbou. Podľa množstva energie, ktorá je potrebná na vykurovanie a chladenie obytných priestorov, rozlišujeme bežné domy, nízkoenergetické, pasívne a nulové.

Nízkoenergetické domy, ktoré sú energeticky efektívnymi stavbami sú projektované tak, aby minimalizovali náklady na vykurovanie, chladenie a prípravu teplej vody. K nízkoenergetickým domom zaradzujeme všetky tie domy, ktorých tepelná náročnosť je nižšia než 50 kWh/m2 úžitkovej plochy za rok. V porovnaní s klasickým domom, predstavuje nízkoenergetický dom úsporu prevádzkových nákladov 75 až 90%.

Konštrukcia nízkoenergetického domu môže byť rôzna. Rozlišuje sa tradičná masívna tehlová konštrukcia, betónové, drevené alebo hybridné konštrukcie, ktoré kombinujú výhody ľahkých a masívnych stavieb.

Nízkoenergetické domy predstavujú komfort bývania, kvalitu stavebných konštrukcií, energetickú a finančnú úspornosť a ochranu životného prostredia.

Stavby nízkoenergetických domov sú zvyčajne presné, s minimálnymi rozmerovými toleranciami. Najčastejšie sa nízkoenergetické domy stavajú na báze dreva, montovaných panelov alebo štruktúrovanej priamej konštrukcie. Všetky spôsoby umožňujú výstavbu domov s akýmikoľvek architektonickými prvkami.

Nízkoenergetický dom by mal spĺňať technicko-technologické parametre, parameter úspornosti a parameter reálnej spotreby. Ak dom vyhovuje všetkým stanoveným a potrebným parametrom, vonkajšia forma sa neobmedzuje a nápadistosti sa medze nekladú.

V porovnaní s klasickými domami je výstavba nízkoenergetických domov neporovnateľne kratšia. Spôsobuje to predovšetkým redukcia časovej náročnosti montážnych prác.

Životnosť nízkoenergetických domov je porovnateľná s murovanými domami bez zvýšených nákladov na údržbu.

Tradičné nemusí vždy znamenať len to najlepšie…! Nebojte sa vybrať si spomedzi nízkoenergetických domov!Ak CRM systémy, tak jedine Euria

Skratka CRM pochádza z anglického Customer Relationship Management a označuje systémy, ktoré slúžia na riadenie vzťahov so zákazníkmi firmy. Sú to systémy, pomocou ktorých máme možnosť zhromažďovať, triediť a spracovávať informácie o jednotlivých klientoch. Môžeme sledovať ich kontakty, obchodné procesy, ktoré momentálne prebiehajú a dosiahnuté tržby. CRM systémy sledujú všetky obchodné aktivity v rámci spoločnosti. Sledujú ich a vyhodnocujú. Práve kvôli týmto službám CRM systémov sú často ich súčasťou tiež rôzne štatistiky.

Cieľom CRM systémov je dosiahnuť zlepšenie služieb, ktoré jednotlivé firmy svojim zákazníkom ponúkajú. Sú prostriedkom pre lepšie porozumenie klientom a pomáhajú pri identifikácií ich požiadaviek. Výsledkom sú dlhodobé a prospešné vzťahy so zákazníkmi, pretože pomocou CRM systémov už nemusíte zakaždým získavať nových klientov, ale udržíte si tých stálych.

CRM systémy predstavujú dlhodobú stratégiu v oblasti marketingu, komunikácie, obchodu a servisu. Majú schopnosť prispôsobovať sa aktuálnych podmienkam a potrebám klientov.

Prostredníctvom možností, ktoré Vám ponúkajú CRM systémy máte možnosť odlíšiť sa od konkurencie a ponúknuť svojim zákazníkom viac! Predovšetkým osobný prístup a vyššiu úroveň služieb. Pri správnej aplikácii pomáhajú CRM systémy porozumieť veľkému množstvu klientov, prispôsobiť ponuku spoločnosti ich potrebám a prianiam, poznať ich a riadiť ich hodnotu pre firmu. Okrem iného pomáha crm system pri distribúcii jednotných informácii medzi pracovníkmi spoločnosti, poskytujú reporting a vyhodnotenie efektivity obchodných príležitostí a prispievajú tiež k zvýšeniu zisku.

CRM môže byť chápané dvomi spôsobmi. Vo forme Business Intelligence, čo predstavuje rôzne pohľady na dáta v databáze na základe KPI – kľúčové indikátory výkonnosti firmy. Alebo vo forme Complaint management, teda ako manažment sťažností.Cloud aplikácia na riadenie Vášho obchodného tímu

Máte pod sebou celý tím ľudí, ktorých musíte neustále kontrolovať a koordinovať? Ste maximálne vyťažený a nemáte na to dosť času? Na riešenie Vášho problému je tu nová cloud aplikácia na riadenie Vášho obchodného tímu od spoločnosti Euria. Aplikácia obsahuje veľké množstvo funkcií, ako napríklad portfólio klientov, kalendár, dokumentáciu, prehľad výkonov a služieb, plánovanie tržieb a mnoho ďalších. Čo všetko môžete prostredníctvom cloud aplikácie od eurie riadiť? Odpoveď je VŠETKO! Od riadenia aktivít, cez riadenie portfólia až po výkonnosť. Zjednodušte si život s novou cloud aplikáciou na riadenie obchodného tímu a racionalizujte svoje aktivity tak, aby ste mali na všetko dostatok času. Šetrite čas kde sa dá s aplikáciou od eurie.Staňte se zdravými i Vy s omegamarine forte

Lidé, kterí jsou zdraví, si ani neuvědomují, jaké mnejí štestí. Kdyby ale zdraví nebyli, určite by je netrápili nepodstatné věci jako je škola, peníze nebo kariéra, ktéré představují pro zdravé lidi tí nejvěčší problémy. Jako lidi chorý, tak i zdravý by se mňeli o své zdraví starat. Jednou z možností jako to udelat je brát výživové doplňky. Tyhle výživové doplňky Vám dodají potřebné látky pro Vaše telo a zesílí Vaši obranyschopnost. Jedny z nejlepších výživových doplňků jsou omegamarine forte, které pocházejí a vyrábjejí se v Norsku z tech nejčistejších přírodných látek. Jejich základem je rybí olej, kterí se bere z tech nejkvalitnejších lososů v Norsku. Vyskoušejte výživové doplňky omegamarine forte i Vy a staňte se zdravými.Jednoduchý CRM systém pre firmy

Ste manažér a veľký šéf, ktorému sa hodí každá minúta, no musíte riadiť svoj obchodný tím? Aplikácia euria je spôsob ako ušetriť čas presne pre Vás. Táto výborná aplikácia obsahuje riadenie obchodného tímu, softvérové cloudové služby a obchodný CRM systém. Je vybudovaný a šitý na mieru pre tých najnáročnejších zákazníkov. Riaďte svoje aktivity, portfólio a výkonnosť s jednoduchou a prehľadnou aplikáciou euria. Riadenie obchodného tímu nebolo nikdy jednoduchšie! Výborne cenovo nastaveńa aplikácia Vám uľahčí život, no čo je podstatne dôležitejšie, zefektívni Váš biznis. Neváhajte a vyskúšajte aplikáciu euria zadarmo. Je prístupná pre všetky malé a stredné firmy, ktoré expandujú, ale v rozpočte zatiaľ nemajú dostatok zdrojov na drahé IT riešenia. Bezpečnosť a plná funkčnosť je samozrejmosťou.Úradné preklady a jazykové korektúry

Pýtate sa, čo sú to vlastne úradné alebo jazykové preklady? Môže takéto úradné a úradnéjazykove preklady robiť hocikto alebo treba na to využiť prekladateľské služby? Takže,  dokument, ktorý predkladáte so zámerom úradného prekladu, sa po jeho preložení stáva neodlúčiteľnou  zložkou súdne alebo úradne osvedčeného prekladu, a s týmto prekladom je aj zlúčený s notárom. Tento preklad sa vydáva pre úradné účely ako jeden celok, v ktorom je nemožné originálny dokument zmeniť alebo odstrániť bez rizika, že dokument ako celok sa stane neplatný.

Úradné preklady môžu vyhotoviť len úradní alebo súdni prekladatelia, ktorí získali oprávnenie od Ministerstva spravodlivosti SR podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v platnom znení a dôležité je aj to, aby bol  zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR.

uradne-prekaldy

Ste zvedaví, ako má takýto preklad vyzerať? Čo musí obsahovať? No, v prvom rade je veľmi dôležitá titulná strana prekladu, ktorá obsahuje meno a priezvisko prekladateľa a jeho identifikačné údaje, zadávateľa prekladu, číslo dokumentu, vec, počet strán, ktoré musia byť aj očíslované a  počet odovzdaných vyhotovení. Ďalej obsahuje prílohu, ktorou je originál dokumentu. Za prílohou nasleduje vždy  konkrétny preklad, ktorý bol vyhotovený úradným prekladateľom a nakoniec je prekladateľská doložka, ktorá obsahuje potrebné veci podľa vyššie uvedeného zákona ako sú identifikačné údaje prekladateľa, značka odboru, v ktorom prekladateľ získal právo na vykonávanie prekladateľských činností, a poradové číslo prekladu. Ešte predtým ako je úradný preklad odovzdaný prechádza cez jazykové korektury, ktoré vykoná pracovník v príslušnom jazyku. Korektura zaberie približne 30 minút a musí byť minimálne 2 krát skontrolovaná. Celá táto zložka je zviazaná trikolórou a zabezpečená guľatou pečiatkou so štátnym znakom SR a podpisom úradného prekladateľa.

Takýto úradný preklad sa vyhotovuje ku ktorémukoľvek typu pôvodného dokumentu alebo jeho kópii overenej notárom.

Ak sa vám náhodou stane, že potrebujete preložiť originál dokladu, ktorý ešte v budúcnosti budete potrebovať, je nevyhnutné, aby ste tento dokument s cieľom poskytnúť ho k úradnému prekladu dali overiť najskôr notárovi a prekladateľovi odovzdali len notársky overenú kópiu dokladu.

 

Takáto forma úradného alebo súdne overeného prekladu vypracovaného úradným prekladateľom je platná na odovzdávanie dokumentov pre úradné účely v SR alebo aj v zahraničí. Taktiež môžete mať istotu, že tento úradný preklad už právne záväzného dokumentu do bodky súhlasí s pôvodným dokladom, prípadne s jeho notársky overenou kópiou, čím je znížené riziko náhodne vzniknutých nezrovnalostí v prípade, keď sa akýmkoľvek nedopatrením stane nejaká chybička v preklade. Na záver Vám môžeme odporučiť úradné prekaldy a jazykové korektúry od spoločnosti andreus.sk

korektura

Zdroj: Využite aj ostatné služby spomínanej firmy Andreus.Omegamarine forte

Omegamarine forte jsou kvalitný výživové doplňky z čistých Norských hor, kde se vyrábjejí z tech nejkvalitňejších a čiste přírodných látek. Omegamarine forte jsou zamerané na podporu zdraví a imunity, která se prejaví tak, že nebudete pořád sedet u doktora. Omegamarine forte se stala jedním z nejlépe prodávaných omega-3 výrobků v České republice. Již více než 600 000 zákazníků si vyzkoušelo omega produkt. Oblíbenost Omegamarine forte je dána zejména díky její vysoké kvalitě a také účinkům na lidské zdraví. Omega-3 jsou totiž pravděpodobně nejzdokumentovanější látkou na světě s prokázaným pozitivním účinkem na srdce, mozeg a oči. Výhodou omegamarine forte je více EPA a DHA v každé kapsli, 98% absorbce do těla a čersvost jednotlivých surovin. Vyskoušejte omegamarine forte i Vy a budťe zdraví a spokojeni se svou kondici.